Træning

Alle er velkommen
 
I Skjern Taekwondo klub er der plads til alle, som har lyst til at træne Taekwondo, og vil være en del af det fællesskab der er i klubben.
Dog må Taekwondo under ingen omstændigheder bruges i slagsmål eller overfald på andre.
Taekwondoen må kun bruges til selvforsvar i overensstemmelse med straffeloven § 13, stævner og træning i kontrollerede omgivelser. Overtrædelse af dette vil medføre en bortvisning.
 
Træningstider
 
Her er vores generelle træningstider. Se venligst vores træningsplan her.
 
Børn 7-12 år Tirsdag og torsdag 18:00 - 19:15
Voksne 13+ år Tirsdag og torsdag 19:30 - 21:00
Alle 7+ år Lørdag (efter aftale)* 10:00 - 11:30

*Lørdagstræning bliver aflyst, hvis klubben deltager til arrangementer som stævner mm. 

Kontingent
 
Børn 7-12 år 650,- pr. halvår.
Voksne 13+ år 775,- pr. halvår
Alle Dansk Taekwondo Forbund (DTaF licens)* inkluderet i kontingetet
 
*Den årlige forbundslicens dækker bl.a. den kollektive ulykkesforsikring, mulighed for at blive gradueret, deltage i officielle stævner, kurser og andre arrangementer. 
 
Der er 4 gratis prøvetræning (2 uger).
 
Vi optager medlemmer hele året, men normalt starter vi hold op i Januar og August.
 
Det er en god ide, at medbringe en vanddunk til træning.
 
Kontingent betaling
 
Betaling foregår via Mobilepay nr: 81103 HUSK navn og hvad der betales for. 
 
Forsikring - Tryg kollektiv ulykkesforsikring
 
Alle klubbens medlemmer er dækket af en ulykkesforsikring gennem Dansk Taekwondo Forbund.
Det betyder, at du som medlem af klubben er forsikret i tilfælde af skader i forbindelse med Taekwondo træning eller kamp.
Dog er du først dækket af forbundets forsikring, når forbundet har registeret dig som medlem og forbunds licensen er betalt. Licensen fornyes automatisk hver år, og licensen - det lille stykke papir skal altid ligge i dit Taekwondopas.
 
Policen kan du se her: http://www.taekwondo.dk/forsikring.asp. Kontakt vores kasserer hvis du ikke har fået din licens. Har du yderligt spørgsmål vedrørende forsikring, kan du kontakte en af instruktørerne.
 
Derudover er det en god ide selv at kontakte dit forsikringsselskab, for at være helt sikker på, at du er dækket optimalt.
 
Optagelse
 
Udfyld indmeldelses blanketten og send den til info@skjerntaekwondo.dk eller udskriv den og aflever til kasseren eller instruktørerne.
 
Udmeldelse
 
Udmeldelse af klubben skal ske enten mundligt eller skriftligt til kasseren eller instruktørerne.
 
Afbud
 
Hvis et medlem ved, at han/ hun på forhånd ikke kan deltage i den næste træning eller i en kortere periode, anses det som god orden, at oplyse instruktørerne om dette således, at træningen kan planlægges derefter.
 
Hvad er Taekwondo?
 
Taekwondo er en koreansk kampsport/kampkunst, som er mere end 2000 år gammel. Dengang var Taekwondo flere forskellige stilarter og blev også brugt som sportskamp til underholdning. Op gennem tiderne er Taekwondo blevet meget udviklet, og efter 2. Verdens krig spredt udover hele verden. Taekwondo er en moderne sammenfatning af de mange kampsystemer, som fandtes i det gamle Korea. Tidligere brugte man kamphandlingerne til krigsførelse, hvor der også indgik våben. Systemet er i øvrigt blevet kaldt forskellige navne og først i 1955 blev det vedtaget at kalde systemet for Taekwondo. Taekwondo kom til Danmark i 1968 og blev introduceret af to hollandske instruktør. Systemet er meget kendt for dets ben teknikker. I Taekwondo bruger man benene i 70-80% af kamphandlingerne. Taekwondo er også en internationalt anerkendt sportsgren.
 
Taekwondo blev optaget til de olympiske lege i 1988, og har bl.a. været med til:
 • OL 1988 i Seoul
 • OL 1992 i Barcelona
 • OL 2000 i Sydney
 • OL 2004 i Athen
 • OL 2008 i Beijing
 • OL 2012 i London
Hvordan foregår træningen?
 
Træningen starter altid med en god opvarmning for at undgå skader. Derefter trænes der smidighedstræning, kondition, styrketræning og forskellige teknikker. Taekwondo er således en omfattende fysisk aktivitet, som tager sigte på harmonisk, at udnytte og udvikle de muligheder kroppen byder på. Også mentaltræning er en del af træningen. Disciplin er påkrævet under træningen bl.a. af hensyn til sikkerheden. Den traditionelle disciplin viser sig f.eks. ved særlige hilsemåder under træningen. Alle kan dyrke Taekwondo. Der trænes normalt alders inddelt på børne- og voksenhold.
 
Man starter som elev med at lære kampstand, slag, spark og blokeringer. Derefter sammensættes to eller flere handlinger og man prøver hurtighed, kraft, fleksibilitet og effektivitet i disse handlinger.
 
Er Taekwondo andet en konkurrence?
 
Ja, kun ca. en tiendedel af alle, der træner Taekwondo, deltager i kamp. Det viser, at man godt kan træne Taekwondo uden at dyrke det som konkurrencesport. I Taekwondo er det vigtigste, at man konkurrerer med sig selv for at blive bedre. Det højeste mål i Taekwondo er, at overvinde ego'et og igennem en kropslig og sjælelig disciplin opnå en tilstand af perfektion, hvor sjælen og kroppen er et.
 
Hvorfor har vi hvide dragter på?
 
Den hvide dragt kaldes en dobog. den stammer fra Korea og er meget praktisk til træningen af Taekwondo, da den ikke generer ens bevægelser f.eks. ved høje spark. Det er ikke et krav, at man har dobog for at kunne begynde at træne Taekwondo.
 
Hvad får jeg ud af at dyrke Taekwondo?
 
Du kommer i god form. Du bliver smidig og hurtig samt for oparbejdet udholdenhed. Du får styrket din selvtillid, selvdisciplin og koncentrations evne, og ikke mindst så får du masse nye kammerater og mange spændende oplevelser m.m.
Bl.a. er der sociale arrangementer i klubben, og klubberne mødes ofte til fællestræninger og weekendarrangemener. Forbundet og klubberne arrangere desuden lejre, både sommer og påske, hvor det kammeratlige samvær er hovedformålet.
 
Hvad betyder Taekwondo?
 
Oversat fra koreansk betyder "Tae" at hoppe eller sparke, eller at slå med foden. "Kwon" betyder en næve, hovedsageligt til at slå eller ødelægge med. "Do" betyder kunsten, systemet eller vejen. I den daglig tale "Fod-spark-næve-systemet" eller "Foden og håndens vej" - en vej til at tilfredsstille det sjælige behov.
 
Graduering/ bælteprøve?
 
Efter et stykke tid, når man har lært de grundlæggende teknikker, er det muligt at gå op til den første graduering/ bælteprøve. Her skal man vise, det man har lært/ pensum, til de gradueringsberettigede instruktører og eller klubbens Mester. Er det tilfredsstillende, består man sin graduering og får sin første snip (se bælternes rækkefølge under pensum). I Taekwondo er der 10 bælteprøver før det første sorte bælte, hvilket kræver mange års dedikeret træning for at opnå.
 
Krav for at kunne gå op til Graduering/ bælteprøve?
 
For at kunne gå op til graduering, skal man som udgangspunkt kunne sit pensum, samt have fået godkendelse af sin instruktør. Se nogle af krav for godkendelse til graduering i nedenstående.
 • Du har betalt dit kontigent
 • Du har været medlem af klubben i mindst tre måneder
 • Du har passet din træning og kan dit pensum (her under forståelse for udførelse, anvendelse og kombination af teknikerne)
 • Din træner har indstillet dig til graduering
 • Du har reglementeret Dobog
(se yderlige krav for at gå til graduering/ bælteprøve under pensum).